Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii patentowej?Dla firm 

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii patentowej?

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej – tak można w skrócie określić usługi, które świadczy kancelaria patentowa. Kancelaria patentowa zatrudnia posiadających dużą wiedzę i doświadczenie rzecznik patentowy. Zakres usług, które świadczy kancelaria patentowa jest stosunkowo szeroki.

Sprawy, które można powierzyć rzecznikom patentowym

Rzecznik patentowy ma dużą wiedzę z zakresu prawa dotyczącego własności przemysłowej i intelektualnej lub z różnych dziedzin techniki. W charakterze rzecznik patentowy pracują zarówno  absolwenci prawa, jak i uczelni  technicznych, którzy odbyli aplikację rzecznikowską. Mają zasób wiedzy tak szeroki, że mogą wspierać między innymi tych klientów, którzy chcą uzyskać patent na swój wynalazek. Dodatkowo radca patentowy może reprezentować klienta przed Urzędem Patentowym. W polskich kancelariach patentowych pracują radca patentowy, którzy mogą reprezentować klientów również przed Europejskim Urzędem Patentowym. Radca patentowy to zawód zaufania publicznego.

Jakimi kwestiami zajmują się kancelarie patentowe?

Kancelaria patentowa służy pomocą przedsiębiorcom czy naukowcom, którym zależy na chronieniu własności przemysłowej i intelektualnej. Innowacyjne rozwiązania chroni między innymi patent. Patent może dotyczyć tylko obszaru Polski lub mieć charakter międzynarodowy. Wszystkie kraje udzielają ochrona patentu na zbliżonych zasadach. Ochrona patentu wygasa po 20 latach. Każdy wynalazca może ubiegać się o ochrona patentu. Więcej można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.

Polecane wpisy