O zawodzie rzecznika patentowegoDla firm 

O zawodzie rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy to zawód, który z jednej strony ma w Polsce długą tradycję, z drugiej zaś zawód, o którym tak naprawdę wiemy bardzo mało. Rzecznik patentowy to zawód, który na całym świecie wykonuje tysiące osób – w Polsce zainteresowanie wykonywaniem tego zawodu jest stosunkowo niewielkie.

Jakie kompetencje przyznawane są rzecznikowi patentowemu?

Rzecznik patentowy jest zawodem zaufania publicznego. Może być zarówno prawnikiem, jak i inżynierem. Osoba, która zdecyduje się na wykonywanie zawodu rzecznika patentowego musi posiadać wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub z zakresu różnych dziedzin techniki. Osoby, które chcą wykonywać zawód rzecznika patentowego muszą odbyć aplikację rzecznikowską. Po zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu, rzecznik patentowy będzie mógł służyć pomocą w sprawach, które dotyczą ochrony prawnej głównie własności przemysłowej.

W jakich sprawach można zwrócić się do radcy?

Rzecznik patentowy może udzielić pomocy na przykład osobom, które są autorami jakiegoś wynalazku i chcą, aby miał on ochronę prawną, czyli patent. Ale do rzecznika patentowego można zwrócić się również w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy prawnej w zakresie ochrony wzoru przemysłowego czy znaku towarowego. Rzecznik patentowy ma na tyle rozległą wiedzę, że może reprezentować klientów nie tylko w Urzędzie Patentowym RP, ale również przed EUIPO czy WIPO.
Z pomocy rzecznika patentowego najczęściej korzystają duże przedsiębiorstwa, ale o pomoc mogą zwrócić się także osoby prywatne.

Polecane wpisy