Pit 37 - pomoc w rozliczeniu krok po krokuUsługi 

Pit 37 – pomoc w rozliczeniu krok po kroku

Rozliczenie podatku dochodowego za rok ubiegły to obowiązek każdego podatnika. W przypadku pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, najczęściej wystarczy złożyć jedynie pit 37. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne jest złożenie dodatkowych deklaracji. Jak rozliczyć pit 37? Oto krótki poradnik.

Kto musi złożyć i jak go wypełnić?

Pit 37 jest deklaracją podatkową, którą składa się w urzędzie skarbowym. Wypełniają ją osoby, które w ciągu roku uzyskały dochód z tytułu umowy o pracę lub innych źródeł, takich jak emerytura, renta czy zasiłek. Na formularzu pit 37 podaje się informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Wypełnienie pit 37 jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejności należy uzupełnić swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL. Następnie trzeba podać informacje o pracodawcy, tj. nazwę firmy, adres i NIP. W kolejnych punktach formularza pit 37 należy wpisać informacje o dochodach, które uzyskało się w ciągu roku. W przypadku umowy o pracę, informacje te można znaleźć w zaświadczeniu o zarobkach, które powinien dostarczyć pracodawca.

W sekcji ,,inne dochody” należy wpisać kwoty uzyskane z tytułu emerytury, renty czy zasiłku. Warto pamiętać, że na pit 37 można odliczyć wiele ulg i odliczeń, które zmniejszą wysokość podatku do zapłacenia. W przypadku, gdy podatnik ma dzieci, może skorzystać z ulgi na dzieci oraz z odliczenia na fundusz emerytalny. Warto zapoznać się z listą dostępnych ulg i odliczeń, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje pit 37.

W jaki sposób go złożyć?

Gotowy formularz pit 37 należy złożyć w urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście, wysyłając dokument pocztą lub przez internet za pośrednictwem platformy e-Deklaracje. W przypadku, gdy podatnik ma trudności z wypełnieniem deklaracji, może skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub księgowego.

Jak rozliczyć pit 37? Wypełnienie tej deklaracji podatkowej nie powinno stanowić większego problemu. Warto jednak pamiętać, że na formularzu pit 37 można skorzystać z wielu ulg i odliczeń, które zmniejszą wysokość podatku do zapłacenia. Gotową deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym, osobiście lub przez internet.

Polecane wpisy