Zakres spraw w gestii kancelarii patentowejDla firm 

Zakres spraw w gestii kancelarii patentowej

Rzecznik patentowy to jeden z zawodów zaufania publicznego. W Polsce jest to zawód, który wykonuje niewiele osób. Droga do zostania rzecznik patentowy jest długa. Z wiedzy, którą posiada rzecznik patentowy mogą skorzystać wszyscy, którzy chcą chronić swoją własność intelektualną lub przemysłową.

Jak skorzystać z ich wsparcia?

Kancelaria patentowa to miejsce pracy rzeczników patentowych. O poradę czy inną formę pomocy do kancelaria patentowa bardzo często zwracają się przedsiębiorstwa różnej wielkości – zarówno duże koncerny, jak i małe firmy. Kancelaria patentowa świadczy usługi również dla klientów indywidualnych. Najczęściej o pomoc do radca patentowy zwracają się o pomoc wynalazcy, którzy chcą uzyskać patent na swój wynalazek. Radca patentowy ma uprawnienia na mocy, których może reprezentować klienta w polskim Urzędzie Patentowym. Są również radca patentowy, którzy mogą reprezentować klientów przed EPO.

Czym może zajmować się radca bądź rzecznik patentowy?

Każdy wynalazca może ubiegać się w Urzędzie Patentowym o patent na swój wynalazek. Sprawy z związane ze zgłoszeniem wynalazku w celu uzyskania patent pochłaniają sporo czasu; stąd też warto zwrócić się o wsparcie do biura patentowego. Po uzyskaniu patentu, wynalazek będzie objęty przez 20 lat ochrona patentu. Warunki udzielenia ochrona patentu w Polsce i za granicą są bardzo podobne. Warto wiedzieć, że nie każdy wynalazek ma szans na ochrona patentu. Więcej informacji o pracy rzecznika patentowego można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule.

Polecane wpisy